aum production

ประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล

📣 วันที่ 28-30 เมษายน 2565 ทีมบริหารอุทยานธรณีโลกสตูล กรมทรัพยากรธรณี เขต 4 ทสจ.สตูล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูล แหล่งถ้ำทะลุ ต.เขาขาว,แหล่งฟอสซิลเขาน้อย ต.กำแพง,รร.บ้านป่าพน ,กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ท่าอ้อย ,ศูนย์เรียนรู้ อบต.นาทอน,กลุ่มคลุ้ม,อุทยานแห่งชาติหมูเกาะเภตรา และปันหยาบาติก

การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องราวของทางอุทยานธรณีในแต่ละแหล่งของไทย ภายใต้กิจกรรม “The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอนอุทยานธรณีในประเทศไทย”

       วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์โต รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และนายชาคริต วงศ์จารย์ นักธรณีวิทยาประจำอุทยานธรณีขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องราวของทางอุทยานธรณีในแต่ละแหล่งของไทย ภายใต้กิจกรรม “The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอนอุทยานธรณีในประเทศไทย” ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ค “กรมทรัพยากรธรณี” เวลา 13.00-14.00 น.