การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องราวของทางอุทยานธรณีในแต่ละแหล่งของไทย ภายใต้กิจกรรม “The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอนอุทยานธรณีในประเทศไทย”


       วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์โต รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และนายชาคริต วงศ์จารย์ นักธรณีวิทยาประจำอุทยานธรณีขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องราวของทางอุทยานธรณีในแต่ละแหล่งของไทย ภายใต้กิจกรรม “The Geology ธรณีมีคำตอบ ตอนอุทยานธรณีในประเทศไทย” ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ค “กรมทรัพยากรธรณี” เวลา 13.00-14.00 น.