มหกรรมเที่ยวทิพย์ อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 สุดล้ำแห่งปี

วันที่ 24 กันยายน 2564
นายณรงคืฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล และนายสัมฤทธิ์ ทิพย์มณี หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพายเรือคายักถ้ำเล สเตโกดอน  บรรยายเรื่อง “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชุมในการท่องเที่ยวอุทยานธรณีประเทศไทย” 
ในงานเสวนาออนไลน์ มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the New Normal Year 2021