มหกรรมเที่ยวทิพย์ อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 สุดล้ำแห่งปี

วันที่ 23 กันยายน 2564
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงธรณี กับวิถีชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล”
ในงานเสวนาออนไลน์ มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the New Normal Year 2021