มหกรรมเที่ยวทิพย์ อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 สุดล้ำแห่งปี

พิธีเปิดงาน มหกรรมเที่ยวทิพย์อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 Satun UNESCO Global Geopark Virtual Tourism Festival in the New Normal Year 2021
กล่าวต้อนรับโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
กล่าวรายงานโดย นายสมหมาย เตชวาลอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กล่าวเปิดงานโดย นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สารออนไลน์หัวข้อ“ อุทยานธรณีโลกทิศทางและบทบาทในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย Prof. Dr. Nickolas ZourOS ประธานเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (GGN)