มหกรรมเที่ยวทิพย์ อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 สุดล้ำแห่งปี

พบกับ มหกรรมเที่ยวทิพย์ อุทยานธรณีโลกสตูล ปีปกติใหม่ 2564 สุดล้ำแห่งปี
ไลฟ์ในส่วนของครึ่งวันแรก วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.55 -12.00 นาฬิกา