พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในด้านการจัดการอุทยานธรณี

ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในด้านการจัดการอุทยานธรณี ระหว่างอุทยานธรณีโลกสตูล (SUGGp) อุทยานธรณีโลกลังกาวี (LUGGp) และอุทยานธรณีโลกทะเลสาบโตบา (TUGGp)

ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย,มาเลเชีย,อินโดนีเซีย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายไทย และนายบุญเสริมพันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ร่วมทั้งผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ร่วมลงนาม MOU ผ่านระบบ zoom ในครั้งนี้ด้วย