ประชุมของAPGN. (ASIA PACIFIC GEOPARK NETEWORK) MEETING (CC MEMBER)

นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือผู้อำนวยการอุทยานธรณีเข้าร่วมการประชุมของAPGN.(ASIA PACIFIC GEOPARK NETEWORK) MEETING (CC MEMBER) ผ่านการประชุมทางไกลและได้นำเสนอ“ มาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด ” พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดเป็นเวลานานโดยอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอมาตรการของรัฐบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างเคร่งครัดที่มีต่อการปฏิบัติในสังคมและแหล่งพื้นที่ของอุทยานธรณีโลกสตูลร่วมสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนในพื้นที่สตูล UNESCO Global Geopark จัดทำหน้ากาก สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น Face shield เจลทำความสะอาดมือเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ และร่วมสอบถามเครือข่ายอุทยานธรณีให้กำลังใจกันในการรับมือกับกับโควิดในครั้งนี้นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือผู้อำนวยการอุทยานธรณีเข้าร่วมการประชุมของAPGN.(ASIA PACIFIC GEOPARK NETEWORK) MEETING (CC MEMBER) ผ่านการประชุมทางไกลและได้นำเสนอ“ มาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด ” พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดเป็นเวลานานโดยอุทยานธรณีโลกสตูลได้นำเสนอมาตรการของรัฐบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างเคร่งครัดที่มีต่อการปฏิบัติในสังคมและแหล่งพื้นที่ของอุทยานธรณีโลกสตูลร่วมสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนในพื้นที่สตูล UNESCO Global Geopark จัดทำหน้ากาก สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น Face shield เจลทำความสะอาดมือเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ และร่วมสอบถามเครือข่ายอุทยานธรณีให้กำลังใจกันในการรับมือกับกับโควิดในครั้งนี้