ตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะศึกษาดูงานอุทยานธรณีโลกสตูล

นายพีรพัฒน์ เงินเจริญนายอำเภอทุ่งหว้า นายทรงภพ วารินสะอาดและนายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม รองผู้อำนวยการอุทยานธรณ๊โลกสตูลตอนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ จากที่อุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกสตูล ของ(UNESCO)เมื่อวันที่ 17 เมษายน2561 เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ และความสำเร็จแก่อุทยานธรณีในประเทศไทย คณะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของอุทยานธรณีสตูล “อุทยานธรณีโลก” (UNESCO Global Geopark)
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ร้อยแก่นสารสินธุ์ จูราสสิค) ประกอบด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการขอนแก่น ประกอบด้วยคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า และพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูลและศึกษากิจกรรมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิงและเรียนรู้วิธีอนุรักษ์พืชดึกดำบรรพ์และพืชที่สำคัญในพื้นที่อุทยานธรณีคือรองเท้านารีขาวสตูล ศึกษาเรียนรู้วิสหกิจชุมชนปราสาทหินพันยอดการทำรายได้ให้ชุมชน โดยชุมชนเป็นคนจัดการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 1วัน 2 คืน) ณ จังหวัดสตูล