การประเมินอุทยานธรณีเพชรบูรณ์สู่ระดับประเทศ

นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูลได้รับเชิญจากกรมทรัพยากรธรณีให้เป็นคณะกรรมการในการประเมินภาคสนามอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2563 เพื่อประเมินเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ในครั้งนี้โดยมีผู้ประเมินภาคสนาม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล และ นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ พุทธอุทายนเพชบุระ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินภาคสนามอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเมื่อวันที่สองของการประเมินโดยการสำรวจการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยหญ้าเครือ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาวและน้ำตกถ้ำค้างคาว ลานหินสามสี
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ / ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินภาคสนาม อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ หลักจากได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พร้อมกันนี้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง ได้บรรยายพิเศษถึงความเป็นมาของหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ นำคณะเยี่ยมชมห้องจัดแสดงและบรรยายให้ความรู้ให้กับคณะที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้อีกด้วย


ลงพื้นที่ ประเมินถ้ำใหญ่น้ำหนาวและโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะและเลยดั้น


สรุปการลงพื้นที่ประเมินภาคสนาม จากการลงพื้นที่จริง และเอกสารประเมินตามเกณฑ์ประเมิน อุทยานธรณีระดับประเทศ