การจัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากประเทศในกลุุ่ม CLMV จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม และ เครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น

เครือข่ายอุทยานธรณีในประเทศไทย ตัวแทนหน่วยงานอื่น ๆ ในไทยที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากประเทศในกลุุ่ม CLMTV คือ จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม   ร่วมการจัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ จาก JGN (เครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค. 62 ซึ่งเป็นจัดการประชุม และหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอุทยานธรณี ณ อุทยานธรณีสตูล ที่เพิ่งได้รับการรับรองจาก ยูเนสโก ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกแล้ว และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครื่อข่ายอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 4 ในปี 2564 และ การเตรียมการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินอุทยานธรณีสตูลครั้งใหญ่ อีก 2 ปีข้างหน้าเช่นกัน (2564)

คณะเครือข่ายจาก JGN. CLMTV. TGN. และ DMR. ลงพื้นที่ดูสถานที่ จะจัดงาน APGN 2021 ในอีก 2 ปีข้างหน้า

ลงพื้นที่สำนักงานและศูนย์บริการอุทยานธรณีโลกสตูลและพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า

ร่วมประชุมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครื่อข่ายอุทยานธรณีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 4 ในปี 2564 และ การเตรียมการปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินอุทยานธรณีสตูลครั้งใหญ่ อีก 2 ปีข้างหน้าเช่นกัน

คณะเครือข่ายอุทยานธรณีฯ ไปดูงานแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ที่เขตข้ามกาลเวลา(The Time Travel Zone) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ที่มีหิน 2 ยุคมาแปะอยู่ติดกัน และโดยมีแนวรอยเลื่อนบางๆเท่านั้นมากั้นไว้ คือหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียน( 541- 485 ล้านปี) กับ หินปูนสีเทายุค ออร์โดวิเชี่ยน (485 – 443 ล้านปี)ที่ฐานของหน้าผาริมทะเลเราจะพบ “ถ้ำทะเล(sea caves)” ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กหลายถ้ำโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหินปูน

และบริเวณรอยต่อของหินสองยุค ดังกล่าว ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงเพลง “สตูลจีโอพาร์ค” จากนักดนตรีวง “กัวลาบารา” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ วงนี้ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูล

จากนั้นก็ไปดู ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่น เช่น การทำผ้ามัดย้อมโดยใช้ เปลือกของผลตะบูน และใบของต้นลำพูลำแพ และกิจการจัดโฮมสเตย์ที่ทำคุ้กกี้พริกไทยดำที่อร่อยมาก สำหรับชุมชนท่าอ้อย หลังจากที่รับฟังการบรรยายเรื่องการทำผ้ามัดย้อม ทางชุมชนได้มีกิจกรรมทดลองทำผ้าเช็ดหน้าแบบลวดลายต่าง ๆ