ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Satun UNESCO Global Geopark in Thailand กับ Xiangxi Geopark Hunan in China

              วันที่ 4 พย. 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับเชิญจาก Xiangxi Geopark Hunan in China โดย รองผู้ว่าราชการเมือง Xianaxi ให้การต้อนรับและร่วมประชุมพูดคุยในการทำความร่วมมือระหว่าง Satun UNESCO Global Geopark in Thailand กับ Xiangxi Geopark Hunan in China ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองอุทยานธรณี ที่มีลักษณะทางธรณีคล้ายกัน ในการทำงานและพัฒนาอุทยานธรณีและถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน ตระหนักถึงกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์ ปรารถนาที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารในการส่งเสริมการจัดการและการพัฒนาการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาของ Geoparks ของผู้เข้าร่วม เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะให้บริการผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา Geoparks และการนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวของทั้งสอง Geopark

วันที่ 5 พย.2562ภารกิจศึกษาดูงาน ที่ Xiangxi Geopark ลงพื้นที่ศึกษาการจัดสถานที่แหล่งธรณีในพื้นที่ และหลักฐานความโดดเด่นทางธรณี ซากฟอสซิลที่หายากในโลก รวมทั้งเยี่ยมชม พิพิธพันธ์ชุมชนชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณี

               วันที่ 6 พย.2562 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Satun UNESCO Global Geopark in Thailand กับ Xiangxi Geopark Hunan in China ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองอุทยานธรณี ในการทำงานและพัฒนาอุทยานธรณีและถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน ตระหนักถึงกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์ ปรารถนาที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารในการส่งเสริมการจัดการและการพัฒนาการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาของ Geoparks ของผู้เข้าร่วมเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะให้บริการผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทางภูมิศาสตร์และการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา Geoparks การแลกเปลี่ยนบุคลากร ร่วมถึงการท่องเที่ยวในพื่นที่ของทั้งสอง Geopark

วันที่ 7พย. 2562 ทางผู้บริหาร Zhangjiajie UNESCO Global Geopark ให้การต้อนรับทางคณะ Satun UNESCO Global Geopark ที่มาเยี่ยมเยือนเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานธรณี Zhangjiajie

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ Xiangxi Geopark มีการจัดนิทรรศการข้อมูลของแหล่งหิน ฟอสซิล ในพื้นที่ Satun UNESCO Global Geopark ซึ่งมัลักษณะคล้ายกันคือหินปูนยุคออโดวิเชียน สีแดง ที่อายุกว่า 450 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งที่ให้ทั้งสองอุทยานธรณี มาทำความร่วมมือกันในครั้งนี้