ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง Cilethu-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. Indonesia กับ Satun UNESCO Global Geopark. Thailand

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง Cilethu-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. Indonesia กับ Satun UNESCO Global Geopark. Thailand  ที่ห้องประชุม อบต.ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล    เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐาน ความเคารพต่อการเป็นอิสระ และสถานะที่เท่าเทียบกันของแต่ละอุทยานธรณี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย