จังหวัดสตูลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกยูเนสโกของยูเนสโกแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายน 2564

วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ,นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ,นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ทสจ.สตูล, นายทศพร นุชอนงค์ ที่ปรึกษา สมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล,นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล และคณะ เดินทางเข้าร่วมงานประชุม APGN.2019 ครั้งที่ 6 Asiaม Pacific Geoparks Network 6th. ณ Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark Indonesia

งานขบวนต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Asia Pacific Geoparks Network 2019, Rinjani, Lombok, Indonesia, the opening ceremony

 

ลงพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีโลกของ Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark และลงพื้นที่ดูแหล่งและชุมชน Rinjani Lombok

 

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ,นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ,นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ทสจ.สตูล, นายทศพร นุชอนงค์ ที่ปรึกษา สมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล,นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล และคณะ ร่วมงานเลี้ยงตอนค่ำและรับมอบธง APGN. ให่กับอุทยานธรณีโลกสตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมงานประชุม APGN.2021 ครั้งที่ 7 Asiaม Pacific Geoparks Network 7th. ณ Satun UNESCO Global Geopark in Thailand ต่อไป

หลังจากจังหวัดสตูลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ APGN ครั้งที่ 7 ปี2021 ผ่านการอนุมัติจากกรรมการ AC และ CC เรียบร้อยซึ่งเป็น

ข่าวดี  ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกยูเนสโกของยูเนสโกแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 7 ในเดือนกันยายน 2564 ณ อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล