ประชุมวางแผนของความร่วมมือกันระหว่างสอง Geopark Langkawi UNESCO Global Geopark กับ Satun UNESCO Global geopark

Meeting and planning between Langkawi UNESCO Global Geopark , Satun UNESCO Global Geopark

วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 เดินทางมาเกาะลังกาวี หลังจากทำ MOU ระหว่าง Langkawi UNESCO Global Geopark กับ Satun UNESCO Global geopark เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อดูการบริหารจัดการและประชุมวางแผนของความร่วมมือกันระหว่างสอง Geopark ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกัน
– การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองแห่ง
– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ชุมชน นักเรียน ทั้งสองGeopark
– การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ฯลฯ