ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพนากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายณรงฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล และการจัดการขยะทางทะเลรวมทั้งการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยท่านศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ ณ. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และสนง.อุทยานธรณีโลกสตูล และกลุ่มปันหยาบาติก