พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันนระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark กับ อุทยานธรณีโลกสตูล SATUN UNESCO Global Geopark

วันที่ 10 มีนาคม 2562 อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (Zhijindong Cave UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ฮิลล์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด การลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) พร้อมกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากอุทยานธรณีโลก สือจินดอง เคฟ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล กล่าวรายงาน

โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ในครั้งนี้ มีรายละเอียดสำคัญในบันทึกความร่วมมือกัน
การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาในอุทยานธรณีการฝึกอบรมบุคลากรการแบ่งปันข้อมูลการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืนและร่วมกันส่งเสริมปรับปรุงและปรับปรุงการจัดการอุทยานธรณี


การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่งประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐาน ความเคารพต่อความเป็นอิสระ และสถานะที่เท่าเทียมกันของของแต่ละอุทยานธรณี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป