Month: March 2019

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพนากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายณรงฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล และการจัดการขยะทางทะเลรวมทั้งการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยท่านศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ ณ. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และสนง.อุทยานธรณีโลกสตูล และกลุ่มปันหยาบาติก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันนระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark กับ อุทยานธรณีโลกสตูล SATUN UNESCO Global Geopark

วันที่ 10 มีนาคม 2562 อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ประเทศไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (Zhijindong Cave UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ฮิลล์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด การลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark) สาธารณรัฐประชาชนจีน และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) พร้อมกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากอุทยานธรณีโลก สือจินดอง เคฟ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล กล่าวรายงาน โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ (ZHIJINDONG CAVE …

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันนระหว่างอุทยานธรณีโลกสือจินดอง เคฟ ZHIJINDONG CAVE UNESCO Global Geopark กับ อุทยานธรณีโลกสตูล SATUN UNESCO Global Geopark Read More »