สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 21 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดจัดสัมมนาคณะอนุกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2562 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินตามมติของสภาการท่องเที่ยว นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลร่วมประชุมการขับเคลื่อนอนาคตสตูล ด้านการท่องเที่ยว ขอขอบคุณ นายก อบจ.สตูล ,ผอ.ททท.สนง.สตูล,ประธานสภาท่องเที่ยว อบจ.สตูล และ อ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการท่องเที่ยว ที่มาบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรสนับสนุนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ ,เทคนิคการจัดแพ็คเกจนำเที่ยวให้ได้มาตราฐานอย่างมืออาชีพ และการสมัครรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ท่องเที่ยว อบจ.สตูล

content/uploads/2019/01/50708375_2015467695155421_4210897326975221760_n.jpg”>