อบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ต้นแบบอุทยานธรณี-อุทยานธรณีสตูล ณ จังหวัดตาก

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลร่วมเป็นวิทยากรบรรยายต้นแบบอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และคอนเซ็ปอุทยานธรณี แนวคิดของยูเนสโก ในการอบรมส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่น คืนความรู้เรื่องไม้กลายเป็นหิน อุทยานธรณีตาก สู่ อุทยานธรณีโลก ณ เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีท่านชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นกิน จึงจัดกิจกรรมเพื่อคืนความรู้งานวิจัยสู่ชุมชนโดยมีกิจกรรมคืนความรู้สัญจร ไม้กลายเ็นหินบ้านตากสู่อุทยานธรณีโลก พร้อมทั้งจัดนิทศการแสดงลงานอุทยานธรณีสตูล