ร่วมประชุมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง Geoparks ทั้ง 3 ประเทศ ไทย-มาเลเชีย-อินโดนีเชีย

         TENTATIVE PROGRAMME 1st IMT-GT TOURISM FORUM  “IMT-GT TOURISM BREAKING NEW GROUNDS” 30-31 OCTOBER 2018 RESORTS WORLD LANGKAWI, KEDAH, MALAYSIA
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่าง Satun UNESCO Global Geopark กับ Langkawl UNESCO Global Geopark และGeopark ของอินโดนีเชีย เพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว Geoparks ทั้ง 3 ประเทศ ไทย-มาเลเชีย-อินโดนีเชีย เพื่อนำเสนอ อุทยานธรณีโลกสตูล ให้อยู่ใน เวทีสามประเทศ โดยมี ททท. สำนักงานสตูล ,ผอ อุทยานธรณีโลกสตูล, นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ร่วมประชุม IMT-GT TOURISM FORUM ครั้งที่ 1  ณ เกาะลังกาวี ณ ประเทศมาเลเซีย