ตอนรับคณะอุทยานธรณีขอนแก่น KhonKaen Geopark

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นาย  นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล นายทรงภพ วารินสะอา ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลให้การตอบรับต้อนรับคณะ KhonKaen Geopark โดยมี นายประสิทธ์ อุดมธนะธีระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดขอนแก่น นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง และคณะ  ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน Satun UNESCO Global Geopark เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการในรูปแบบ UNESCO  เริ่มตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งอุทยานรับฟังการบรรยายการดำเนินงาน Satun Geopark จนได้การรับรองจาก UNESCO และพูดคุยสักถามกันในประเด็น การบริหารจัดการ และเกณฑ์การประเมินต่างๆ การเชื่อมโยงแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในเครือข่ายในรูปแบบเดียวกัน

เยี่ยมชมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์โดยมีนาย ทรงภพ วารินสะอาด รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลเป็นผู้บรรยายเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์พร้อมชมสามมิติเรื่องราวฟอสซิลในมหายุคพาลีโอโซอิก

วันที่ 21 ตุลาคม คณะอุทยานธรณีขอนแก่น KhonKaen Geopark ได้ลงศึกษาการจัดการแหล่งเที่ยวบริเวณถ้ำเลสเตโกดอน  วิสากิจชุมชนสวนควนข้อง แหล่งฟอสซิลทวดบุญส่ง ล่องเรือคายับชมความสวยงามภายในถ้ำและเรียนรู้ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อย จุดที่เด่นสามแยกตัววายที่พบฟอสซิลและตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์

จุดชมวิวท่าอ้อยสิ้นสุดจากถ้ำเลสเตโกดอน

 

เรียนรู้วิธีสอนและการจัดการภายในโรงเรียนต้นแบบจีโอปาร์คที่เดียวในประเทศไทยและที่แรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดสตูลโดยมีนายอรุณ โต๊ะหวันหลง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์   เป็นผู้กล่าวตอนรับคณะขอนแก่นในครั้งนี้

 

สวนหม้อข้าวหม้อแกงลิงพืชชนิดที่หาดูยากและใกล้จะสูญพันธ์ที่เป็นสิ่งมีชิวิตที่อยู่ในช่วงยุคพาลีโอโซอิกที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายของอุทยานธรณีสตูลได้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แกคณะดูงานนักท่องเที่ยวและนักเรียนได้มาเรียนรู้สวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง และทำข้าวเหนียวจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

 

แหล่งสถานที่สำคัญทางธรณีวิทยาที่ค้นพบฟอสซิลในมหายุคพาลีโอโซอิก บริเวณ หินสาหร่าย บ้านทุ่งเสม็ด ตำบล กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล และเขาน้อยอีกแหล่งที่ยังคงเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจข้อมูลทางธรณี

 

ร้านอาหารครัวริมเลในเครือข่ายจีโอปาร์คที่ประยุกต์เมนูอาหารให้เป็นเมนูดึกดำบรรพ์ที่มาถึงสตูลต้องมารับประทานร้านนี้

ความมหัศจรรย์แห่งยุคพาลีโอโซอิก เมื่อประมาณ 500ล้านปีก่อน ได้ก่อเกิดสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ จนถึงปัจจุบันได้ถ่ายทอดสายพันธุ์จวบจนปัจจุบันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาชีพประมงของคนในท้องถิ่น สู่ผู้บริโภคโดยตรงที่เดียวในประเทศไทยที่มีเมนูในมหายุคพาลีโอโซอิกที่ประยุกต์จากทะเลโบราณ เมนู ยำสโตรมาโตไลค์  นอนติลอยด์ชุบแป้งทอด  ยำไข่ไทรโลไบต์ แบรคิโอพอผัดฉ่า ยำไชยาโนแบคทีเรียเป็นเมนูใหม่แนะนำของร้านครัวริมเล หนึ่งในเครือข่ายของอุทยานธรณีสตูล

วันที่ 22ตุลาคม2561  เช้านี้กับการเดินชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมคณะเดินชมเขตข้ามกาลเวลาที่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญทางอุทยานธรณีที่ไม่ควรพลาดและพาคณะเยี่ยมชนเครือข่ายจีโอปาร์คในรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มบ้านบ่อเจ็ดลูกวิสหกิจชุมชนต้นแบบที่เปลี่ยนจากชาวประมงมาเป็นไกด์มัคคุเทศก์ที่มาเป็นรายได้หลักให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเยี่ยมชนโบราณสถานบ่อเจ็ดลูกที่มีเรื่องราวมาแต่อดีตการขุดบ่อเพื่อหาน้ำจืด จนมาเจอบ่อที่เจ็ด และล่องเรือชมความสวยงามทางธรณี ประสานหินพันยอด

เครือข่ายทางด้านร้านอาหารของอุทยานธรณีสตูลที่เปิดร้านอาหารมีเมนูดึกดำบรรพ์ ร้านปากน้ำซี ตั้งอยู่บริเวณอุทยานหมู่เกาะเภตราและเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านของจังหวัดสตูล คือ ขนมบุงาบุดะ ขนมโรตีราแห

และเข้าพบพูดคุยกับในส่วนของอุทยานหมู่เกาะเภตราในรูปแบบการจัดการเมื่อมีอุทยานธรณีมาซ้อนทับพื้นที่ในอุทยานรวมถึงการถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบบทเพลงเพื่อให้เข้าใจง่าย

ชุมชนปันยาบาติกเครือข่ายจีโอปาร์คที่ได้นำผ้ามาวาดลวดลายฟอศซิลรวมถึงการนำข้อมูลทางธรณีมาเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นสีดินที่มีการนำมาย้อมสีผ้าและสีธรรมชาติมาย้อมผ้าที่เกิดให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทุกๆเดือนจากเดิม