ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย

10 ตุลาคม 2561 ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย อันจะเป็นโมเดลการยกระดับงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณาการของฝ่ายการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.กับพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล นำทีมโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผอ.ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. ร่วมกับผอ.ฝ่าย CBR และผอ.ฝ่ายชุมชน สังคม ทีมวิจัยมุ่งเป้านำโดยผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า และคณะทีม สกว.โดยร่วมกันออกแบบงานและแนวทางการขับเคลื่อนกับคณะทำงาน Satun UNESCO Global Geopark ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย ประเด็นสำคัญคือการช่วยสนับสนุนข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินจากยูเนสโก ,การพัฒนาที่ยั่งยืนและชุมชนมีความสุข

 

 

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง