ตอนรับคณะการแพทย์ฉุกเฉินจากประเทศจีน

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  นำคณะศึกษาดูงานแหล่งเรียนอุทยานธรณี บริเวณ หินสาหร่าย บ้านทุ่งเสม็ด ตำบล กำแพง จากคณะการแพทย์ฉุกเฉิน ประเทศจีน จำนวน 25 คน ลงแหล่งพื้นที่จริงบริเวณหินสาหร่าย ซึ่งเป็ลำดับหินต้นฉบับเขาน้อย แหล่งถูกคลุมด้วยอาคาร ลักษณะเป็นหินโผล่คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่

 

หินสาหร่ายท่าแร่ พื้นที่ลำธารเล็กๆ พื้นที่แหล่งมีหินโผล่ของหมวดหินป่าแก่ยุคออโดวิเชียนตอนปลาย ชั้นหินหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร วางซ้อนเรียงกันมีการวางตัวของชั้นหินเอียงเท ในแหล่งจะพบฟอสซิล นอติลอยด์