การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถ่ายทำโปรโมทการท่องเที่ยว

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตอนรับคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้มอบมายให้บริษัท มอนทาจ เอ็นเตอร์เทเมนท์จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม เมืองรอง…ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ เพื่อเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแอ่งเมืองรอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวให้อยูดำรงได้อย่ายั่งยืน ได้มาถ่ายทำโปรโมทการท่องเที่ยว  ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีและสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักและได้เลือกมาพักผ่อนระหว่างวันหยุด