ตอนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ตอนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ จำนวน 100 คน ได้ทัศนศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเป็นการศึกษาเรีนยนรู้นอกสถานที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในภาคสนามตั้งเรื่องราวประวัติการก่อตั้งอุทยานธรณี แหล่งเรื่องรู้ฟอสซิลในพื้นที่จริง รวมไปถึงกลุ่มวิสหกิจชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพลันดันอุทยานธรณีที่ทำให้พื้นที่ได้เป็นถึงอุทยานธรณีระดับโลก นักเรียนที่มาในครั้งนี้ได้ศึกษาบริเวณแหล่งเรียนรู้ในอำเภอทุ่งหว้าคือ พิพิธภัณฑ์เฉลิมราช  พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ สวนควนข้อง หรือสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง และในส่วนของอำเภอละงู หินห้าสี เขตข้ามกาลเวลาในเขตอุทยานหมู่เกาะเภตรา กลุ่มปันหยาบาติก และวิสาหกิจชุมชนปากน้ำซีแอนด์ฟิชชิ่งทัวร์

สวนควนข้องเรียนรู้สายพันธ์ลักษณะของลำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง และรวมถึงการสาธิตการทำข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง

แหล่งเรียนรู้หินสองยุค เขตข้ามกาลเวลา และหินห้าสีให้น้องๆได้ศึกษาและเรียนรู้ทางธรณี

กลุ่มปันหยาบาติก ฐานการเรียนรู้จากลวดลายผ้าที่มาประยุกต์ใช้กับอุทยานธรณ๊โดยใช้ลายฟอสซิลและนำสีดินธรรมชาติมาย้อมสีผ้ารวมถึงน้องๆได้สาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชนปากน้ำซีแอนด์ฟิชชิ่งทัวร  วันนี้มีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านของจังหวัดสตูล โรตีรางแห  ขนมปุงาปุดะ  และขนมรังต่อ