อุทยานธรณีโลกสตูลร่วมงานประชุมนานาชาติ GGN ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 9 -15 กันยายน 2561นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล ,ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รอง ผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล, และทีมร่วมงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 8 GGN (Opening Ceremony 8th International Conference on UNESCO Global Geopark – Adamello Brenta UNESCO Global Geopark) ITALY

@ วันที่ 10 กันยายน 2561 ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (Ac) และผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล (CC) เข้าร่วมประชุม APGN ADVISORY COMMITTEE MEETING (AC) และ APGN COORDINATOR COMMITTEE MEETING (CC) ASIN PACIFIC GEOPARKS NETWORK เป็น (CC) และร่วมออกเสียงในการพิจารณาข้อบังคับของ APGN

@ วันที่ 11 กันยายน 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 8 GGN Opening Ceremony 8th International Conference on UNESCO Global Geopark – Adamello Brenta UNESCO Global Geopark

@ 12 กันยายน 2561 เข้าร่วมประชุมสภาสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ครั้งที่ 2 ตาม AGENDA มีการโหวดโดยใช้บัตรเพื่อลงมิติในที่ประชุม Global Geopark Network และ ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง นำเสนอโปสเตอร์ หัวข้อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อุทยานธรณีโลกสตูล

@13 กันยายน 2561 ลงพื้นที่ Field Trip Val Genova and Visitor Center and Casa del Parce Geopark museum และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geoparks Network) ได้มอบใบประกาศและโล่ ในการอนุมัติ Satun – Thailand ในฐานะสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสำหรับช่วงเวลา 2018-2021

@ 14 กันยายน 2561 ผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล นำเสนอฟรีเช็นโปสเตอร์ ในหัวข้อการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลจนเป็นอุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทย Community-based management in Satun Geopark, Thailand’s First UNESCO Global Geopark และ นส.ยาลิตา นาปาเลน นำเสนอบทความบนเวที หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปันหยาบาติก Geopark