การประชุมเชิงปฎิบัติการ อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม

       ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีขอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า หลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก มีหลายอย่างที่เป็นแปลงไป นักท่องเที่ยว นักธรณีวิทยา ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ จะเข้ามาท่องเที่ยว มาศึกษาวิจัยในพื้นที่มากขึ้น ประชาชนในพื้นที่ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เราจะรับนักท่องเที่ยวอย่างไร วิถีชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ วัฒนธรรมของชุมชนจะอยู่อย่างไร ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบชุมชนของตนเอง เพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินงานของภาครัฐ ที่ดำเนินงานแล้วไม่กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นให้สามารถยกระดับความเป็นอยู่ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงสามารถรองรับผลกระทบที่จะตามด้วย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นักท่องเที่ยวมากขึ้น ปัญหาขยะจะตามมาหรือไม่ การใช้ทรัพยากรในชุมชนจะทำอย่างไร จึงอยากให้ประชาชนร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล ภาครัฐพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นที่ไม่ขัดต่อหลักการในการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลก

 

วันที่ 2 กันยายน 2561 (ภาคเช้า) บรรยายพิเศษ เรื่อง อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีสร่วนร่วม ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูลจ.สตูล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Narongrit Thu, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

 

วันที่ 2 กันยายน 2561 (ภาคบ่าย)เสวนาหัวข้อ Satun UNESCO Global Geopark กับโอกาสของคนสตูล โดยมีตัวแทนชุมชนในพื้นที่ Geopark ร่วมเสวนา ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จ.สตูล

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Narongrit Thu, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Narongrit Thu, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2561 (ภาคเช้า)บรรยายพิเศษ เรื่อง อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีสร่วนร่วม ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูลจ.สตูล

ในภาพอาจจะมี Narongrit Thu

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

วันที่ 3 กันยายน 2561 (ภาคบ่าย)เสวนาหัวข้อ ทิศทางในการขับเคลื่อนภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนอุทยานธรณีโลกสตูล (ภาคการท่องเที่ยว)ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ อุทยานธรณีระดับโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จ.สตูล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Suppakarn Su, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

การประชุมเชิงปฎิบัตรการ เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล ต้นแบบแห่งการพัฒนาโดยการมีส่วนร่สม ณ ห้องประชุมมหาลัยราชภัฎวิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล การประชุมครั้งนี้มีหน่วยรัฐและเอกชนและนักศึกษามากกว่า 300 ราย