ประชุมสัมมนา เรื่อง มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)


วันที่ 27 กรกฎาคม 2018 ประชุมสัมมนา เรื่อง มหัศจรรย์งานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม บี, ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย ศุนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี