การเสริมสร้างเครือข่าย ด้านอุทยานธรณีโลก กับ YANQING UNESCO GLOBAL GEOPARK –CHINA

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2561ได้รับเชิญจาก YANQING UNESCO GLOBAL GEOPARK -CHINA ร่วมกับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะเดินทางไปผสานความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ กับ IUGS Beijing และการเสริมสร้างเครือข่าย ด้านอุทยานธรณีโลก กับ YANQING UNESCO GLOBAL GEOPARK –CHINA

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

21 July 2018, Beijing Museum of Natural History, Beijing, Republic of China เข้าชมพบกับความตื่นตาตื่นใจ มีตัวอย่างจริงมาจัดแสดงให้ชมมากมาย แต่ละชิ้นใหญ่มาก มีการจัดแสดงที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสูงแต่ใช้เทคนิคในการจัดแสดงแสงและสีเสียง ไม่ต้องมีจอมอนิเตอร์หรือกดปุ่มมากมาย ที่น่าสนใจ มีความประทับใจ มีนิทรรศการทะเลดึกดำบรรพ์ด้วยอลังการมาก จะได้นำแนวคิดที่จะนำมาสร้างและจัดนิทรรศการใน Museum UNESCO Global Geopark ต่อไป

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Narongrit Thu, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และสถานที่กลางแจ้ง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

          22 July 2018,เดินทางไปยัง Yanqing UNESCO Global Geopark เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ Geopark ของทั้งสอง Geopark ร่วมกันโดยมีท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้อำนวยการ Satun Geopark กับทางผู้บริหาร Yanqing Geopark in China และเยี่ยมชม Yanqing Geopark Museum and Petified Wood National Geopark และกำแพงเมืองจีนในพื้นที่ Geopark

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี Narongrit Thu, กำลังยืน, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
             23 July 2018 เดินทางไปยัง สำนักงาน IUGS เข้าพบผู้อำนวยการส่านักงานเลขาธิการ IUGS เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ IGCP โดยมีท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ Dr. He Qingcheng พูดคุยหาหรือร่วมกัน ในเรื่อง IGCP ,GGN, APGN ณ สำนักงาน IUGS Beijing China
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Narongrit Thu, ผู้คนกำลังยืน