“เที่ยวละไม…ไทยแลนด์เวิลด์”ถ่ายทำรายการในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 รายการ “เที่ยวละไม…ไทยแลนด์เวิลด์” อำนวยการผลิตโดย ม.ล.สราลี กิติยากร ได้นำคณะถ่ายทำรายการลงพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า เข้าเยี่ยมชมและถ่ายรายการ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอทุ่งหว้า โดยมี นายทรงภพ วารินสะอาด รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมบรรยาย