ได้รับเกียรติจาก สวทช. ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย”และร่วมจัดนิทศการ

             เมื่อวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2561 อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ได้รับเกียรติจาก สวทช. ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย” บรรยายโดย นายทรงภพ วารินสะอาด รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล พร้อมทั้งจัดนิทรรศการภายในงาน ณ โรงแรงไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎ์ธานี