โครงการการจัดการงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง

อุทยานธรณีสตูล ( Unesco Global Geoparks)ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทศการในโครงการการจัดการงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

– กิจกรรมจักนิทศการ

– กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม

– กิจกรรมให้ความรู้และการอนุรักษ์

– กิจกรรมตอบคำถามเชิงรางวัล