นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล ลงพื้นที่ประเมินอุุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ

              นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินภาคสนาม ให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศช่วงวันที่ 7-12 ลงพื้นที่ประเมินโคราชจีโอปารค เนื่องจากโค ราชได้สมัครเป็นอุทยานธรณีในระดับประเทศก่อนเพื่อเตรียมสมัครเป็น อุทยานธรณีระดับโลก ( Unesco Global Geoparks) ต่อไป ครั้งนี้ได้เป็นผู้ประเมินร่วมกับ ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ลงพื้นที่ประเมิน Khorat Geopark

 


วันแรกของการประเมินโคราช geopark สำหรับทีมชาติ geopark thailand ขอบพระคุณ ชาวบ้านและองค์กรในชุมชนทุกภาคส่วนของ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา ที่มาแสดงความเป็นตัวตนของชุมชน อย่างเข้าใจหลักและความเป็น #โคราชจีโอพาร์ค ณ แหล่ง #จีโอพาร์คปราสาทพนมวัน ไม่ต้องมีเงินมีงบ มีแค่ความร่วมมือด้วยใจเต็ม100 ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ เราจะร่วมมือกันทำให้ ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาขึ้นมา จะประกาศให้ UNESCO รู้ว่าเรา Khorat Geopark พร้อมสู่ระดับโลก

 

 

            พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสำนักงานอุทยานธรณีโคราช เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่กรมทรัพยากรธรณีสร้างและมอบให้จังหวัด.ตั้งอยู่บนพื้นที 80.5 ไร่. จัดแสดงเรื่องราวของจีโอพารคโคราชและ แสดงซากไม้ที่กลายเป็นหินขนาดต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องฉายวีดีโอและจัดแสดงเรื่องสัตว์ดึกดำบรรพ์ ประเภทไดโนเสาร์ ช้างดึกดำบรรพ์ แรด เต่า จรเข้ดึกดำบรรพ์ที่พบในเขตจีโอพารคใน 5 อำเภอของโคราชและบริเวณใกล้เคียง. นับเป็นแหล่งจัดแสดงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีทั้งซากจริง หุ่นจำลอง และแหล่งที่พบไม้กลายเป็นหิน in situ จัดแสดงไว้ มากมายมหาศาล

ออกจากพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่ ต. สุรนารี อ.เมืองไปยังอ ขามทะเลสอ เพื่อไปเยี่ยมตลาดชุมชนที่ตลาดน้ำฉ่า ที่ตำบลโป่งแดง ที่นี่เป็นตลาดประชารัฐแห่งใหม่และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆฝายน้ำลำตะคอง. ดินที่นี้เป็นดินโป่ง. เคยเป็นแหล่งทำเกลือโบราณ และอยู่ในเส้นทางค้าเกลือของอิสาณโบราณ. ปัจจุบันการทำเกลือแบบโบราณแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว

         

Geopark เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ทุกคนเข้าใจและรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม