นายกอบต.ทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมที่ สนง.ใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกอบต.ทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมที่ สนง.ใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย.ททท.ได้คัดเลือก ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า เป็น 1 ใน 10 ชุมชน ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ CEO VILLAGE AMBASSADOR  SEASON 2  ปฎิบัติการรวมพลัง CEO เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยความโดดเด่นของพื้นที่คือ ถ้ำเล สเตโกดอน ที่ได้รับรางวัลกินรี ,ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ที่ได้รับมาตราฐานโฮมสเตย์ไทย.และผลิตภัณฑ์ชุมชน.. ในทีม Eco-Adventure Village