ข้าราชการระดับสูงและนางงามสิ่งแวดล้อมมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทีมข้าราชการระดับสูงและนางงามสิ่งแวดล้อมมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)