วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมศึกษาดูงานอุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล นายรัฐพงษ์ วรวรรณสงคราม เป็นผู้บรรยายและให้การต้อนรับ