พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีสตูล กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล Satun UNESCO Global Geopark พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีสตูล กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา