ร่วมเวทีเสวนา เครือข่ายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2561   นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล และคณะได้รับเชิญจากหอจดหมายเหตุสงขลา ร่วมเวทีเสวนา เครือข่ายการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล) ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อคฮิล หาดใหญ่ จัดโดย หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา กรมศิรปากร กระทรวงวัฒนธรรม