นักศึกษา คณะสถาปัตย์ มหาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่สเก็ตภาพอาคารเก่าในตลาดทุ่งหว้า

              วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล ได้ผสานกับนักศึกษา คณะสถาปัตย์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 4-5 ช่วยสเก็ตภาพอาคารเก่าในตลาดทุ่งหว้า ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ย้อนกลับไป เหมือนดังเช่นอดีต เพื่อฟื้นเมืองเก่าให้กลับมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองเก่า และให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล