เดินทางสร้างเครือข่ายต่างประเทศ (Global Geopark Network)

เดินทางสร้างเครือข่ายต่างประเทศ (Global Geopark Network)นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล และผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รอง ผอ.อุทยานธรณีสตูล ได้รับเชิญจาก NSTDA และMonat Popa Geopark Mandalay Myanmar มาบรรยายการดำเนินงาน Geopark สู่Global Geopark หัวข้อ Satun UNESCO Global Geopark แห่งแรกของประเทศไทย