Month: May 2018

การทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)

28 พฤษภาคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบทิศทางในการทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)ร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีสตูล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับทุกภาคส่วนได้เรียนรู้เรื่องอุทยานธรณีสตูล Satun UNESCO Global Geopark หลักสูตรสำหรับกลุ่มทั่วไป ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล  

อุทยานธรณีสตูล ต้อนรับนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภริยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนายการอุทยานธรณีสตูล และผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล ต้อนรับนายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมภริยา ลงพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีสตูลและชุมชน กลุ่มปันหยาบาติก และเขตข้ามกาลเวลา อุทยานเภตรา และครัวปากน้ำซี และแสดงความยินดีกับชาวสตูล ที่อุทยานธรณีสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก เพราะจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดสตูลมากยิ่งขึ้น