ผอ.อุทยานธรณีสตูลต้อนรับคณะและบรรยายภาพรวมอุทยานธรณีโลกสตูล ให้กับ สกว.และคณะสื่อ จากส่วนกลาง และลงพื้นที่ แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูลต้อนรับคณะและบรรยายภาพรวมอุทยานธรณีโลกสตูล ให้กับ สกว.และคณะสื่อ จากส่วนกลาง และลงพื้นที่ แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล