ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สเตโกดอน รับเบอร์โปรดักส์”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “สเตโกดอน รับเบอร์โปรดักส์” โดย วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดการอบรมการพัฒนาของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล โดยนำน้ำยางพารา มาทำเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าเพื่มให้กับชาวสวนยาง