โครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ร่วมพูดคุยเสวนาเรื่องอุทยานธรณีสตูล ให้กับ “โฆษกชุมชน” รุ่นที่ 2 ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561 เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและแหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล