การทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)

28 พฤษภาคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบทิศทางในการทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)ร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีสตูล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับทุกภาคส่วนได้เรียนรู้เรื่องอุทยานธรณีสตูล Satun UNESCO Global Geopark หลักสูตรสำหรับกลุ่มทั่วไป ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล