โครงการพหุวัฒนธรรมอำเภอทุ่งหว้า ความเป็นมาของอุทยานธรณีสตูล ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นอุทยานธรณีโลก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการพหุวัฒนธรรมอำเภอทุ่งหว้า และบรรยายความเป็นมาของอุทยานธรณีสตูล ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นอุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทย ให้กับผู้มาร่วมงานพิธีเปิดได้รับรู้ ความเป็นมาและสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ การท่องเที่ยว สร้างอาชีพรายได้แก่ชุมชน อย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ณ ท่าเรือสุไหงอุเป ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล