มิสแกรนด์สตูล “MISS GRAND SATUN 2018” ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล

มิสแกรนด์สตูล ( Miss Grand Satun) เป็นการประกวดนางงามของจังหวัดสตูล จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ดำเนินการจัดประกวดโดยกองประกวดมิสแกรนด์สตูล การประกวดมิสแกรนด์สตูลมีจุดประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงาม เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูลคนปัจจุบัน คือ อรอนงค์ อินทร์ทุ่ม โดยได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยชุมชน สตูล

 

ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูลได้รับเชิญจากกองประกวดให้เป็นกรรมการ ในการตัดสินการประกวด มิสแกรนด์สตูล

“MISS GRAND SATUN 2018” ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล