ต้อนรับคณะรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจีนและคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561ต้อนรับคณะรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจีนและคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีน พร้อมผู้เชียวชาญ กรมทรัพยากรธรณีไทย เพื่อมาศึกษาภูมิประเทศเทือกเขาหินปูนตามชายฝั่งและในทะเล(Marine Karst) ซึ่งจะมาช่วยเรื่องงานวิจัยภูมิประเทศแบบ kartr ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล