การพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลก โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยภาคใต้

20 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล ได้เข้าพบนำเสนออุทยานธรณีสตูล กับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง นำมาสู่การส่งทีม สกว.ทั้งคณะลงพื้นที่อุทยานธรณีสตูล นำโดยท่าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลกโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยภาคใต้ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลและคณะลงสำรวจพื้นที่ดูข้อมูลเรียนรู้แหล่งอุทยานธรณีโลก สตูล ในการพัฒนาโจทย์วิจัย ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ตามหัวข้อเกณฑ์ประเมินของ UNESCO โดยมหาลัยราชภัฎสงขลา เป็นแม่งานหลักในครั้งนี้